ScreenFood4Safety

Metrologia dla bezpieczeństwa żywności w gospodarce o obiegu zamkniętym: ukierunkowane i przesiewowe metody do wykrywania zanieczyszczeń w żywności i opakowaniach pochodzących z recyklingu”

Na potrzeby realizacji projektu zostanie utworzona sieć metrologiczna w ramach której, we współpracy z ośrodkami badawczymi i gałęziami przemysłu, zostaną opracowane innowacyjne, zharmonizowane normy, uznawane na arenie międzynarodowej, umożliwiające wykrywanie i oznaczanie ilościowe zanieczyszczeń w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą migrować z opakowań do żywności wykonanych z materiałów pierwotnych i pochodzących z recyklingu.

Opracowanie udoskonalonych i jednolitych technik analitycznych służących do ilościowego oznaczania zanieczyszczeń w produktach spożywczych jest kluczowe do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności w trakcie produkcji i dystrybucji. Stanowi także podstawę do uzyskania rzetelnych danych dotyczących zgodności żywności z przepisami oraz rozwiązywania sporów i minimalizacji strat finansowych w branży spożywczej.

Cel projektu

Celem projektu ScreenFood4Safety jest opracowanie strategii analitycznych i materiałów referencyjnych wspierających branżę spożywczą i opakowań do żywności w dostarczaniu bezpiecznych i zrównoważonych produktów zgodnych z przepisami prawa. W ramach projektu opracowane zostaną zatwierdzone i, tam gdzie to możliwe, identyfikowalne zgodnie z układem SI metody wspierające ustandaryzowane ilościowe oznaczanie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych.

Nowe metody zostaną poddane walidacji i wdrożone w celu zmniejszenia niepewności pomiaru lub wsparcia odpowiedniego prawodawstwa. Opracowane zostaną metody przesiewowe niezbędne do monitorowania zanieczyszczeń w pierwotnych materiałach opakowaniowych i tych pochodzących z recyklingu, w tym w pojemnikach uznawanych za przyjazne dla środowiska. Metody te zostaną zastosowane w badaniach migracji potencjalnych zanieczyszczeń do żywności. W przypadku opakowań zawierających materiały z recyklingu umożliwią one identyfikację i analizę ilościową zanieczyszczeń chemicznych, które mogą być związane z ich pierwotnym stosowaniem i przetwórstwem, takich jak pozostałości farb, klejów czy środków czyszczących. W przypadku materiałów biopochodnych metody te pomogą wykryć potencjalne naturalne związki chemiczne, które mogą migrować do żywności, wpływając na jej jakość i bezpieczeństwo.

Konsorcjum:

Czas realizacji projektu: 36 miesięcy.

Project finansowany przez EURAMET (the European Partnership on Metrology).

Newsletter Natureef

Chcesz być na bieżąco z nowościami z rynku?
Zapisz się do naszego newsletter’a i otrzymuj powiadomienia jako pierwszy w branży!

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Natureef, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 8513210132, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Jaśmina Solecka, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Malcare WordPress Security