Apel w sprawie ustawy o gospodarce opakowaniami

W poniedziałek 20 września, Środowisko Producentów Opakowań i Etykiet w Polsce przesłało do Ministerstwa Klimatu i Środowiska pismo dotyczące Stanowiska branży w ramach konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Pismo powstało w odpowiedzi na zmiany w ustawie zaproponowane przez Ministerstwo, z którymi przedstawiciele branży się nie zgadzają. Stowarzyszenie Natureef jest jednym z sygnatariuszy listu, którego treść przytaczamy poniżej:

„Reprezentując branże producentów opakowań oraz pokrewne, czujemy się zobowiązani do przedstawienia opinii odnośnie zaproponowanego projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Mamy świadomość konieczności dostosowania lokalnych regulacji do wymagań wynikających z założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Uważamy jednak, że ustawa w zaproponowanej formie ich nie spełnia. 

Przedstawione rozwiązania mają naszym zdaniem charakter fiskalny, a ich głównym celem jest określenie zasad pozyskiwania środków od wprowadzających opakowania na rynek bez zaproponowania konkretnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów.

Uważamy, że ustawa w tej formie w sposób bezpośredni przyczyni się do wzrostu kosztów dla firm, a docelowo zapewne do wzrostu cen dla konsumentów.

W aktualniej sytuacji, kiedy drożeją w sposób dotychczas niespotykany wszystkie media oraz koszty pracy, wzrost kolejnych kosztów będzie stanowić dla wielu firm zagrożenie dla opłacalności prowadzenia biznesu. Konsekwencją będzie zamykanie działalności, dramaty firm i pracowników oraz zmniejszenie wpływów do budżetu.

Chcemy w tym miejscu zauważyć, że przemysł opakowaniowy w Polsce wytwarza  2,5% PKB. Są to tysiące przedsiębiorstw, także w łańcuchu poddostawców, to setki tysięcy zatrudnionych, to wpływy do budżetu z tytułu podatków od prowadzonej działalności oraz przychodów osobistych. To także przemysł o dużym udziale eksportu.

Ustawa jest kluczowa dla naszego środowiska i dotknie wszystkich producentów. W związku z tym uważamy, że winna być nie tylko konsultowana, ale wprost współtworzona przy udziale zainteresowanych stron. Regulacje prawne powinny uwzględniać głos producentów, tak aby możliwe było  wypracowanie rozwiązań reprezentujących różne interesy, a dodatkowo ustalające  nie tylko zasady pozyskiwania środków, ale przede wszystkim rzeczywiste rozwiązania w zakresie skutecznych metod zbiórki, recyclingu czy wykorzystania odpadów.

Nie negujemy konieczności wypełnienie założeń Europejskiego Zielonego Ładu – wprost przeciwnie: uważamy, że założenia są słuszne i należy zrobić wszystko by pozostawić po sobie planetę Ziemię kolejnym pokoleniom w jak najlepszej kondycji. Ustawie w zaproponowanej formie ten cel jednak nie przyświeca.

Uważamy, że prace legislacyjne powinny zostać wznowione z aktywnym  udziałem zainteresowanych stron oraz ekspertów. Środowisko producentów opakowań deklaruje chęć współpracy.”

Do apelu dołączyli:

ECMA Polska – Związek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców
Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
Polska Izba Druku
Polska Izba Fleksografów
Polska Izba Opakowań
Stowarzyszenie Natureef
Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych

Newsletter Natureef

Chcesz być na bieżąco z nowościami z rynku?
Zapisz się do naszego newsletter`a i otrzymuj powiadomienia jako pierwszy w branży!

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Natureef, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 8513210132, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Łukasz Kruszyński, e-mail: lkruszynski@natureef.pl, tel: 514449797
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Malcare WordPress Security