Cornet REPAC2

„Funkcjonalne i recyklowalne opakowania z papieru powlekanego przeznaczone do żywności”.

Opakowanie jest jednym z najważniejszych elementów w łańcuchu dostaw żywności. Opakowania do żywności chronią i zachowują jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych oraz wydłużają okres przydatności do spożycia. Każdego dnia branża opakowań do żywności staje przed wyborem najbardziej odpowiedniego materiału opakowaniowego do przechowywania określonych produktów spożywczych. Ponadto przemysł spożywczy i opakowaniowy stoi przed wyzwaniem udowodnienia przydatności materiałów opakowaniowych do recyklingu. Prawodawstwo europejskie nakazuje aby do 2025 r 65% wszystkich odpadów opakowaniowych poddawać recyklingowi, a do 2030 r 70%. (Dyrektywa UE 2018/852). W rezultacie dużym zainteresowaniem cieszy się wykorzystanie materiałów papierowych i kartonowych do pakowania żywności. Jednakże, aby można było stosować je jako opakowania do żywności, materiały papierowe i tekturowe są pokrywane jedną lub kilkoma powłokami zapewniającymi dobre właściwości uszczelniające i barierowe dla gazów i/lub wilgoci. Obecnie na rynek wprowadzanych jest wiele nowatorskich materiałów z papieru powlekanego i tektury do zastosowań w opakowaniach do żywności. Jednak nie zawsze jest jasne, czy materiały te spełniają pożądane właściwości i czy nadają się do zastosowania. Ponadto nie jest znana możliwość recyklingu tych powlekanych materiałów. Obecnie nie ma uniwersalnej metody określania przydatności do recyklingu materiałów opakowaniowych z papieru powlekanego i tektury. Jednak ogólnie przyjmuje się, że nałożona powłoka nie powinna przekraczać 5% opakowania, aby zapewnić możliwość recyklingu.

Cel projektu

Celem REPAC² jest wspieranie przyspieszonego wdrażania wysoce funkcjonalnych i nadających się do recyklingu powlekanych materiałów papierowych i tekturowych do zastosowań w opakowaniach żywności. Dzięki badaniom rynku, w trakcie projektu zostaną zebrane komercyjne powlekane materiały opakowaniowe z papieru i tektury. Opracowana zostanie metoda określania przydatności do recyklingu papieru powlekanego i materiałów tekturowych. Następnie oceniona zostanie możliwość recyklingu i funkcjonalność (tj. paroizolacja, szczelność i zdolność do formowania) komercyjnych materiałów opakowaniowych. Ponadto zorganizowane zostanie spotkanie B2B między firmami spożywczymi a przemysłem opakowań z papieru powlekanego i tektury. W oparciu o to wydarzenie i charakterystykę opakowań powlekanych materiałów opakowaniowych zostaną zdefiniowane ogólne studia przypadków do dalszych badań. Początkowo dla tych ogólnych studiów przypadku zostanie użyte narzędzie do symulacji okresu przydatności do spożycia, po czym zostaną przeprowadzone wspólne badania okresu przydatności do spożycia. Na koniec zostaną opracowane wewnętrzne badania walidacyjne. Wstępne podejście badawcze jest nadal otwarte na zmiany przez przemysłową radę doradczą. 

Partnerzy projektu:

  • Materials and Packaging Research and Services – Belgia;
  • Pack4Food VZW – Belgia;
  • Fraunhofer IVV – Niemcy;
  • Sirris – Belgia;
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – Polska;
  • Stowarzyszenie Natureef – Polska

Projekt współfinansowany przez NCBiR w ramach inicjatywy CORNET