Ankieta Członkowska

1. Firma

2. Osoby kontaktowe

Główna osoba kontaktowa:

Osoba zarządzająca

Osoba do kontaktu w obszarze technologii:

Jakimi językami posługują się pracownicy?

3. Dane ekonomiczne

Wartość sprzedaży

Działalność eksportowa

Działalność B+R

4. Opis działalności firmy

1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Stowarzyszenie Natureef ul. Cyfrowa 6, 71-441Szczecin
2. Dane kontaktowe do Administratora: info@natureef.pl Stowarzyszenie Natureef ul. Cyfrowa 6, 71-441Szczecin
3. Celem przetwarzania danych jest: Sprawdzenie potencjału firmy jako potencjalnego członka Stowarzyszenia Natureef
4. Podstawa prawna przetwarzania: Podanie danych jest dobrowolne lecz wymagane w celu przyjęcia firmy do Stowarzyszenia Natureef
5. Zebrane dane będą przechowywane do: Przez okres udziału firmy jako członek Stowarzyszenia. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i odwołania zgody na przetwarzanie danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.