Fundusze Europejskie

🗓️9 lipca w godz. ⏰9:00-11:00 zapraszamy na webinarium Natureef pt. Fundusze europejskie.

Webinarium jest bezpłatne dla członków Natureef. Cena dla podmiotów spoza Natureef wynosi 500 zł.
Zapisy 🔗 https://natureef.clickmeeting.com/fundusze-ue/register

Obecnie trwają nabory projektów do szeregu różnego typu programów unijnych. Są to programy mniejsze, do kilkuset tysięcy złotych, ale także te, w ramach których beneficjent może wybudować centrum badawczo-rozwojowe oraz wdrożyć nowe innowacyjne technologie na rynki zagraniczne. Opowiemy o nich wszystkich. 

Ponadto chcemy zaprezentować doświadczenia z realizacji projektów zarówno od strony firmy, jak i jednostki badawczej. Zależy nam jak najbardziej praktycznym podejściu, tak by przekazana wiedza była przydatna dla uczestników webinarium.

Agenda: 
9:00 – 9:10 Wstęp – Jasmina Solecka
9:10 -10:10 Fundusze Europejskie FENG, KPO, Horyzont, inne… – możliwość finansowania badań i rozwoju, wdrożeń – Konrad Frontczak, Michał Olan
10:10 – 10:30 Jak współpracować z jednostkami badawczymi przy realizacji projektów unijnych – prof. Artur Bartkowiak 
10:30 – 10:50 Doświadczenia firmy CDM w realizowaniu projektu dofinansowanego z UE – Robert Gogolewski
10:50 – 11:00 Pytania

Newsletter Natureef

Chcesz być na bieżąco z nowościami z rynku?
Zapisz się do naszego newsletter’a i otrzymuj powiadomienia jako pierwszy w branży!

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Natureef, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 8513210132, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Jaśmina Solecka, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Malcare WordPress Security