Nagrania z webinariów

Nagrania z webinariów, komentarze i dyskusje dostępne wyłącznie dla Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem zamkniętego kanału YouTube. Slajdy z prezentacjami znajdują się w poprzedniej sekcji „Prezentacje z webinariów”.

Lista nagrań:

240618 Raportowanie ESG

240528 SUP w przepisach i praktyce. Wyzwania i problemy

240516 Kleje do opakowań i etykiet. Możliwości recyklingu.

240426 Recyklowalność opakowań papierowych

240326 Stosowanie regranulatów w opakowaniach z tworzyw sztucznych cz. 3

240228-29 Spotkanie i Walne Natureef (PPWR, ESG)

240125 Trendy na rynku opakowań w 2024 roku

231214 Green Claims Directive (grupa legislacja Natureef)

231212 Spotkanie podsumowujące projektu REPAC2

231116 Wdrożenie ESG (FRIM)

231017 Zawartość recyklatu w opakowaniach cz 2 (Natureef, Kablonex, KB Folie)

230927 Ślad środowiskowy, certyfikacja (Natureef, Almaland)

230629 Zawartość recyklatu w opakowaniach (CBIMO, Rekopol, Biedronka, PRT, SGS)

230530 Dyrektywa SUP (Natureef)

230518 Rozporządzenie PPWR (Grupa legislacyjna Natureef)

230413 Fundusze (Natureef, TEURI, CRK)

230228 Znakowanie tworzyw, tektura, etykiety, design (UE Poznań, Metsa, Avery Dennison, LAB150)

230110 Marketplace Opakowań, Ochrona IP, Trendy 2023 (Packhelp, Eupatent, CBIMO)

221028 Recykling chemiczny, rynek opakowań, legislacja (KBR, Santander, JSHamilton, Ewa Badowska – Domagała)

220913 Materiały barierowe, Flexografia 4.0 (SunChemical, Windmoeller & Hoelscher)

220712 Zielona energia, zmniejszanie opłat (Enalpha)

220607 Biomateriały, znakowanie opakowań, bioopakowania (Bio Fed, UE Poznań, JSHamilton)

220421 Logistyka, RFID, NFC, fundusze na cyfryzację (Scalize, Talkin Things, Hadatap, ISS, Plast-Farb, RCiTT)

220322 Ceflex i RecyClass, powłoki, regranulaty (Natureef, Hubergoup, ML Polyolefins)

220125 Trendy 2022, recykling, technologie (CBIMO, Rekopol, Plast-Farb)

211214 Biokomponenty, lakiery, GOZ (Covestro, Chespa, Basell Orlen)

211116 Grupowe zakupy energii (Enalpha)

211026 Ślad środowiskowy, recykling chemiczny, projekt REPAC2 (KBR, Qualia Lab, CBIMO)

210921 Webinar projektu FreshInPac

210907 FreshInPac, dyrektywa SUP, Ceflex, technologie (Taghleef, CBIMO, Natureef, JSHamilton)

210520 Znakowanie opakowań (UE Poznań)

210513 FreshInPac, RecyClass, recykling, druk (Rekopol, Natureef, Chespa, JSHamilton)

210316 Ślad środowiskowy (Qualia Lab)

210225 Optymalizacja opakowań, materiały, technologie (BOKU Wien, Covestro, Bodar Future)

210120 Wymagania dla opakowań, ślad środowiskowy, technologie, FreshInPac (Novaloop, SDL, KGL, CBIMO)

201117 Recykling, certyfikacja, rynek niemiecki, GOZ (Polycert, Aimplas, Sun Chemical, GreenBin)

201013 Recykling, certyfikacja, legislacja (Recyclass, Denkstatt, JSHamilton)

200924 Webinar projektu FreshInPac

200910 GOZ, farby, lakiery, kleje, (Henkel ML Polyolefins, Hubergroup)

200617 Biodegradowalne, recykling, FoodFakty, PPP (CSR, Rekopol, Futamura, Natureef)

200421 Biodegradowalne, recykling, druk cyfrowy (DIN Certco, HP, JSHamilton)

200225 Baza danych, biotworzywa, technologie (DOW, Ioda, Natureef)

190326 WarsawPack 2019 (Akpol, Krynicki, Rekopol, JSHamilton, CBIMO)

191205 Monomateriały, FreshInPac, podsumowanie 2019 (Natureef, JSHamilton, CBIMO)

191008 GOZ, opakowania foliowe i papierowe (CBIMO)

190611 Dyrektywa SUP, druk cyfrowy (Rekopol, Mark Andy)

190404 CIRC PACK, POSH to MOSH (JSHamilton, CIRCE)

190110 Trendy opakowań 2019 (CBIMO, Natureef)

181121 Wymagania wobec opakowań, technologie (DOW, Rekopol)

180621 Ulgi podatkowe na B+R, LCA (Iznab, Natureef)

180515 Horyzont 2020, dodatki naturalne do opakowań (CBIMO, ZUT, JSHamilton)

180215 GOZ, opakowania dla świeżej żywności (CBIMO)

171219 Eksport (Gestion, CBIMO, Natureef)

171024 Odpady feksograficzne, Przemysł 4.0 (Natureef, CBIMO, ZUT)

Newsletter Natureef

Chcesz być na bieżąco z nowościami z rynku?
Zapisz się do naszego newsletter’a i otrzymuj powiadomienia jako pierwszy w branży!

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Natureef, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 8513210132, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Jaśmina Solecka, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Malcare WordPress Security