O Natureef

Stowarzyszenie Natureef zrzesza liderów w Polsce z branży opakowaniowej, chemicznej oraz produkcji żywności, które wdrażają nowe technologie, realizują wspólne projekty badawczo-rozwojowe oraz dbają o środowisko naturalne.

Naszym celem jest stworzenie dostępu do szerokiej bazy wiedzy i kontaktów, kreowanie okazji do wymiany informacji, aby tworzyć wspólnie z członkami Natureef nowe produkty i usługi. Nasze cele realizujemy poprzez:

  • Webinaria: pięć razy w roku zapraszamy ekspertów, którzy dzielą się wiedzą na temat trendów w opakowaniach, technologii efektywnego gospodarowania zasobami i finansowania
  • Wspólne projekty badawcze głownie w obszarze biomateriałów
  • Misje biznesowe, konferencje i warsztaty
  • Newslettery Natureef
  • Projekty przyszłościowe dla firm i stowarzyszenia otwierające nowe przestrzenie współpracy tj. gospodarka cyrkularna, Przemysł 4.0, rolnictwo miejskie
  • Spotkania u członków Natureef, gdzie omawiamy konkretne potrzeby badawczo-rozwojowe
  • Informacje nt. trendów rynkowych, alternatywnych rozwiązań oraz potencjalnych dostawców
  • Globalny charakter naszych działań – łączymy nasze firmy z partnerami w Kolumbii, na Filipinach, Danii, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Holandii, Czechach i na Węgrzech
  • Działania lobbingowe

Nasz zespół: posiada duże doświadczenie nt. inteligentnych oraz aktywnych opakowań, przemysłu 4.0, gospodarki cyrkularnej oraz koordynacji projektów krajowych i międzynarodowych. Kluczową rolę odgrywa tu Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT.

Klaster zaprasza do współpracy firmy i jednostki naukowe które dołączą swoje kompetencje w procesach rozwoju nowych produktów opakowaniowych. Zarówno dostawców surowców, producentów opakowań jak i klientów korzystających z tych opakowań.

Close Menu