O Natureef

Stowarzyszenie Natureef zrzesza liderów w Polsce z branży opakowaniowej, chemicznej oraz produkcji żywności, które wdrażają nowe technologie, realizują wspólne projekty badawczo-rozwojowe oraz dbają o środowisko naturalne.

Naszym celem jest stworzenie dostępu do szerokiej bazy wiedzy i kontaktów, kreowanie okazji do wymiany informacji, aby tworzyć wspólnie z członkami Natureef nowe produkty i usługi.

Nasze cele realizujemy poprzez:

Nasz zespół posiada duże doświadczenie nt. inteligentnych oraz aktywnych opakowań, przemysłu 4.0, gospodarki cyrkularnej oraz koordynacji projektów krajowych i międzynarodowych. Kluczową rolę odgrywa tu Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT.

Klaster zaprasza do współpracy firmy i jednostki naukowe które dołączą swoje kompetencje w procesach rozwoju nowych produktów opakowaniowych. Zarówno dostawców surowców, producentów opakowań jak i klientów korzystających z tych opakowań.