Projekt Flagowy: Legislacja

W 2022 roku zainaugurowano kolejny projekt kluczowy. Tym razem podjęto działania pozwalające na uporządkowanie zagadnień prawnych związanych z branżą opakowaniową na potrzeby Członków Stowarzyszenia. Efektem projektu jest powołanie Grupy “Legislacja” prowadzonej przez mec. Ewę Badowską-Domagałę

Zadaniem grupy jest regularne dostarczanie aktualnego przeglądu stanu prawnego mającego wpływ na branżę opakowaniową, śledzenie zapowiedzi oraz monitorowanie stanu projektów legislacyjnych w kraju i UE. Członkowie Grupy zabierają głos także w środowisku międzynarodowym, m.in. jako członek “Advocacy Group” organizacji branżowej CEFLEX.