Projekty B+R – nowe produkty

Kluczowym partnerem badawczym współtworzącym Stowarzyszenie Natureef jest prof. Artur Bartkowiak z zespołem Centrum Immobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT.

Korzystamy z nowoczesnej infrastruktury laboratoryjnej i ćwierć technicznej

  • do testowania i projektów demonstracyjnych
  • projektów badawczych finansowanych m. in. z Cornetu, Era-Netu, Horyzontu 2020, NCBiR.

W naszych projektach badawczych i demonstracyjnych z członkami Natureef koncentrujemy się na:

  • Opakowaniach mono-materiałowych, możliwych do przetworzenia w procesie recyklingu.
  • Opakowaniach o zoptymalizowanej strukturze – wielkość, gramatura, objętość, grubość.
  • Opakowaniach pochodzących ze źródeł innych niż ropa naftowa (bioPE, bioPP, bioPET i alifatyczne poliestry np. PBS).
  • Opakowaniach biodegradowalnych, kompostowalnych (papier, PLA, TS, PHA, celofan i inne).