Przewodnik PEF – spotkanie online

Zapraszamy 5 lipca na w godz. 9:00-11:00 na spotkanie dot. tworzonego w ramach Natureef Przewodnika PEF (śladu środowiskowego produktu). Przewodnik jest przygotowywany dla branży opakowaniowej i będzie zwierał wszystkie kluczowe zagadnienia niezbędne do tego, by byli Państwo gotowi na zebranie danych potrzebnych do wyliczenia śladu. Poradnik zawierać będzie również rekomendacje organizacji odpowiedzialnych za proces konsultacji społecznych w ramach nowych metodyk i standardów kalkulacji śladu środowiskowego.

W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie pierwsza wersja Przewodnika i przedyskutowane zostaną jego założenia. Zamierzamy także pozyskać od Państwa opinie co do jego zawartości.

Spotkanie poprowadzi p. Anna Rozkosz, odpowiedzialna z ramienia Stowarzyszenia za opracowanie Przewodnika PEF.

Spotkanie przeznaczone jest wyłącznie dla członków Stowarzyszenia Natureef. Link do spotkania został przesłany w formie elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy!

Newsletter Natureef

Chcesz być na bieżąco z nowościami z rynku?
Zapisz się do naszego newsletter`a i otrzymuj powiadomienia jako pierwszy w branży!

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Natureef, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 8513210132, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Łukasz Kruszyński, e-mail: lkruszynski@natureef.pl, tel: 514449797
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;