Relacje z dostawcami i odbiorcami

Stowarzyszenie Natureef współpracuje zarówno z dostawcami surowców jak i klientami korzystającymi z opakowań. Inicjuje projekty obejmujące całe łańcuchy wartości.

PRODUCENCI MATERIAŁÓW I SUROWCÓW

 • folie
 • produkty chemiczne / dodatki
 • kompozyty

PRODUCENCI OPAKOWAŃ

 • opakowania foliowe
 • opakowania sztywne (wtrysk)
 • opakowania celulozowe (papier / tektura)

PRODUCENCI TOWARÓW PAKOWANYCH

 • żywność
 • produkty techniczne
 • właściciele marek

RECYKLERZY

 • organizacje odzysku opakowań
 • zbiórka, sortowanie i recykling