Rozwiązania dla przemysłu opakowaniowego

Kluczowym partnerem badawczym współtworzącym Stowarzyszenie Natureef jest prof. Artur Bartkowiak z zespołem Centrum Immobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT.

Centrum:

  • Od ponad 15 lat specjalizuje się w pracach badawczo-wdrożeniowych dotyczących przetwórstwa i formowania innowacyjnych materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, papieru, tektury oraz rozmaitych kompozytów.
  • Zatrudnia 20 pracowników o unikalnym doświadczeniu naukowo-badawczym.oraz z doświadczeniem we współpracy z firmami
  • Charakteryzuje się ekologicznym podejściem do praktyki przemysłowej.
  • Posiada nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną o wartości powyżej 20 mln PLN oraz unikalne w skali kraju urządzenia badawczo-pomiarowe w tym do prowadzenia prób w skali pilotażowej.
  • Mamy ogromne doświadczenie we współpracy z partnerami naukowymi, jak również z przedsiębiorstwami z Polski i zagranicy. W ostatnich 10 latach zrealizowaliśmy ponad 30 projektów o wartości kilkunastu milionów złotych.