Projekt flagowy 2021-2023 – Zmniejszenie śladu środowiskowego produktu

Ślad środowiskowy produktu jest metodą opartą na ocenie cyklu życia (LCA) służącą ilościowemu określeniu oddziaływania produktów (towarów lub usług) na środowisko. Podstawą tej metody są istniejące podejścia i normy międzynarodowe. Nadrzędnym celem informacji na temat PEF jest umożliwienie zmniejszenia oddziaływania towarów i usług na środowisko, uwzględniając działania związane z łańcuchem dostaw (począwszy od pozyskania surowców, poprzez produkcję i eksploatację produktów, aż po ostateczne gospodarowanie odpadami).

Celem PROJEKTU FLAGOWEGO jest dążenie Natureef do wytwarzania opakowań z zachowaniem ograniczonego śladu środowiskowego produktu.

Założono, że do 2023 r.:

  • ślad węglowy ślad węglowy oferowanych przez członków Natureef opakowań zostanie zmniejszony dzięki zastosowaniu materiałów z recyklingu i wprowadzeniu działań przyczyniających się do zmniejszenie zużycia energii
  • opakowania składające się z co najmniej 40% materiałów z recyklingu będą stanowiły ponad 20% wytwarzanych, wprowadzanych do obrotu i udostępnianych na rynku przez członków Natureef opakowań.


W drodze do realizacji założeń opracowano Podręcznik obliczania śladu środowiskowego produktu dla branży opakowań wg standardu PEF dostępny w Strefie Członków Natureef