Spotkanie na temat śladu węglowego i środowiskowego

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu online dla członków Natureef dotyczącym śladu węglowego i środowiskowego. Wydarzenie rozpocznie się 16 marca o godz. 9:00  i potrwa do 11:00. Będzie się składać z dwóch części:

Część pierwsza: prezentacja na temat śladu węglowego i środowiskowego (około 60 minut)
Program prezentacji:
1. Ślad węglowy w aktualnej polityce klimatycznej
2. Przegląd metodyk obliczania śladu węglowego i środowiskowego- PAS 2060, GHG Protocol EU PEF, analiza LCA
3. Kto jest zobowiązany do obliczania śladu węglowego i środowiskowego w nowej polityce klimatycznej

Prowadząca: Anna Rozkosz, ekspert ds. śladu węglowego, współpracująca z organizacjami doradczymi.

Część druga: panel dyskusyjny na temat „Ślad węglowy / środowiskowy – wypracowanie planu działań dla firm zrzeszonych” (około 60 minut)
Program panelu (z udziałem wszystkich zrzeszonych firm):
1. Prezentacja wyników ankiety (10 min)
2. Dyskusja członków Klastra nt. potencjalnych działań w obszarze śladu węglowego (45 min)
3. Podsumowanie i dalsze kroki (5 minut)

Prowadzący: Konrad Frontczak, Natureef

Spotkanie organizowane będzie na przy użyciu platformy Microsoft Teams, link do spotkania został przesłany członkom Natureef w osobnym mailingu.

Zachęcamy do aktywnego udziału!

Newsletter Natureef

Chcesz być na bieżąco z nowościami z rynku?
Zapisz się do naszego newsletter`a i otrzymuj powiadomienia jako pierwszy w branży!

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Natureef, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 8513210132, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Łukasz Kruszyński, e-mail: lkruszynski@natureef.pl, tel: 514449797
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;