Szkolenie dotyczące rozporządzenia 2022/1616

Zapraszamy na szkolenie Analiza Rozporządzenia Komisji UE 2022/1616, aspekty prawne i praktyczne.

Szkolenie rozpocznie się 14 lutego o godzinie 9:00 i dotyczyć będzie Rozporządzenia Komisji UE 2022/1616, które ma na celu usystematyzowanie przepisów dotyczących wykorzystania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Prowadzący będą wyjaśniać zawiłe przepisy prawne, co pozwoli uczestnikom szkolenia te przepisy zrozumieć, a następnie samodzielnie stosować w swoich firmach.

Prelegenci:

Ewa Badowska-Domagała – radca prawny/partner w kancelarii Górnicki Durowicz Badowska-Domagała 

Od 17 lat specjalizuje się w prawie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych. Skończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2004 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie polskich i unijnych przepisów dotyczących odpadów opakowaniowych. Członek Stowarzyszenia Natureef, European Environmental Law Forum oraz grupy legislacyjnej organizacji CEFLEX.

Adam Fotek – J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Ekspert w zakresie oceny bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, szczególnie opakowań. Trener i konsultant z wiedzą i bogatym doświadczeniem w interpretacji przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz stosowania odpowiednich metod badawczych. Członek Komitetu Technicznego 133 ds. Opakowań PKN. Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń technik badawczych dotyczących weryfikacji zgodności  materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2005-2013 pracownik Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań.

Program szkolenia:

  • Wstęp – systematyka przepisów, zakres zastosowania
  • Wymagania dla materiałów i wyrobów z tworzy sztucznych pochodzących z recyklingu
  • Technologie
  • Wymagania dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych
  • Zezwolenia na pojedyncze procesy recyklingu PET
  • Nowatorskie technologie recyklingu
  • Rejestr technologii i podmiotów
  • Kontrola
  • Dokumentacja dotycząca zgodności

Czas trwania – około 3 godzin z dwiema przerwami 10 minut.

Rejestracja do wydarzenia:

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować TUTAJ

Koszt uczestnictwa:

Członkowie Natureef – 200 zł
Podmioty spoza Natureef – 400 zł

Po dokonaniu rejestracji  zostanie wysłana do Państwa faktura pro-forma, której opłacenie będzie warunkiem udziału w szkoleniu.

Każdy ze słuchaczy otrzyma elektroniczny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Treść rozporządzenia będącego przedmiotem szkolenia można znaleźć TUTAJ

Newsletter Natureef

Chcesz być na bieżąco z nowościami z rynku?
Zapisz się do naszego newsletter`a i otrzymuj powiadomienia jako pierwszy w branży!

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Natureef, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 8513210132, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Łukasz Kruszyński, e-mail: lkruszynski@natureef.pl, tel: 514449797
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;