Walne Zgromadzenie Członków Natureef i plany na rok 2022

23 lutego odbędzie się w Chobienicach spotkanie Członków Stowarzyszenia Natureef obfitujące w rozmaite wydarzenia.

Rozpoczniemy Walnym Zgromadzeniem Członków Natureef podsumowując 2021 rok oraz przedstawiając plany na rok bieżący. Propozycje działań przedstawią między innymi :

  • prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak – dyskusja o planach badawczych Natureef
  • dr hab. inż. Patrycja Wojciechowska, dr inż. Karolina Wiszumirska – projekt kluczowy dotyczący znakowania opakowań, oraz dyskusja o szkoleniach
  • Konrad Frontczak – informacje na temat możliwości pozyskiwania technologii od start-upów

Następnie przeprowadzimy Spotkanie Komitetu Użytkowników projektu REPAC2 – Funkcjonalne i recyklingowalne opakowania z powlekanego papieru do produktów żywnościowych oraz omówimy możliwości wdrożenia rezultatów projektu FreshInPac – Opakowania aktywne do świeżej żywności.

  • dr inż. Alicja Tarnowiecka-Kuca zaprezentuje projekt REPAC2
  • dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz przedstawi informacje na temat działań dotyczących recyklowalności oraz liczenia śladu środowiskowego w ramach projektu REPAC2
  • mgr inż. Magdalena Stobińska opowie o możliwościach wdrożenia wyników projektu FreshInPac

W ostatniej części spotkania Radca Prawny Ewa Badowska – Domagała przedstawi stan prawny w branży opakowaniowej. Jakie ustawy nas teraz obowiązują, jakie za chwilę zaczną, jaki to ma wpływ na nasze firmy.

Do zobaczenia w Chobienicach!

Newsletter Natureef

Chcesz być na bieżąco z nowościami z rynku?
Zapisz się do naszego newsletter`a i otrzymuj powiadomienia jako pierwszy w branży!

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Natureef, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 8513210132, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Łukasz Kruszyński, e-mail: lkruszynski@natureef.pl, tel: 514449797
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Malcare WordPress Security