Webinarium FreshInPac

Zapraszamy Państwa 21 września między 9:00 a 11:00 do udziału w webinarium, podczas którego podsumujemy dotychczasowe osiągnięcia projektu CORNET FreshInPac i przedstawimy propozycje rozwiązań do wykorzystania przez producentów opakowań i użytkowników końcowych.

Wydarzenie będzie zawierało prezentacje wszystkich partnerów projektu i skierowane będzie do użytkowników w całej Europie więc poprowadzone będzie w języku angielskim.

Program webinarium:

  • Introduction – Łukasz Kruszyński, Natureef (Poland);
  • Development of ethylene scavengers for active and biodegradable food packaging materials – Antoniya Toncheva & Axel Hemberg, Materia Nova (Belgium);
  • Antimicrobial packaging based on natural substances – Magdalena Stobińska & Paulina Dzięcioł, CBIMO ZUT (Poland);
  • Development of fully bio-based paper coatings for the extension of shelf-life of perishable fruits – Sandro Gennen, Celabor (Belgium);
  • Ethylene scavengers: Efficacy under different humidity conditions and application in fruit storage – Namrata Pathak, ATB (Germany);
  • Shelf life simulations for fresh climacteric produce – Phil Rosenow, Fraunhofer IVV (Germany)

Do wzięcia udziału w webinarium konieczna jest rejestracja dostępna tutaj:

Serdecznie zapraszamy!

Newsletter Natureef

Chcesz być na bieżąco z nowościami z rynku?
Zapisz się do naszego newsletter`a i otrzymuj powiadomienia jako pierwszy w branży!

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Natureef, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 8513210132, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Łukasz Kruszyński, e-mail: lkruszynski@natureef.pl, tel: 514449797
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Malcare WordPress Security