Webinarium Natureef 13.04.2023

Zapraszamy na webinarium Stowarzyszenia Natureef, podczas którego prelegenci podejmą temat finansowania rozwoju firm w oparciu o fundusze unijne. W trakcie spotkania dowiemy się jakie jakie są obecne oraz przyszłe możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla podmiotów prywatnych.

Webinarium rozpocznie się 13.04.2023 o godz. 9:00 i potrwa do 11:30.

Program wydarzenia:

09:00 – 09:05 Nowości Natureef – Jaśmina Solecka, Stowarzyszenie Natureef

09:05 – 09:20 Wstęp do funduszy UE – rodzaje programów, dotychczasowe doświadczenia w Polsce – Konrad Frontczak, Stowarzyszenie Natureef 

09:20 – 10:00 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – możliwość finansowania badań i rozwoju, eksportu, wdrożeń oraz innych działań probiznesowych
– Konrad Frontczak, Stowarzyszenie Natureef – Ścieżka Smart;
– Tomasz Urbanowicz, TEURI – Kredyt Technologiczny, Kredyt Ekologiczny, Promocja Marki Innowacyjnych MŚP

10:00-10:30 Inne możliwości – Polska Wschodnia, Programy Regionalne, LIFE,
– Konrad Frontczak, Stowarzyszenie Natureef
– Kacper Gralik, Centrum Rozwoju Kapitału – LIFE

10:30 – 10:45 Horyzont 2020 – Tomasz Urbanowicz, TEURI

10:45 – 11:15 Dobre praktyki w aplikowaniu o fundusze unijne – Tomasz Urbanowicz, TEURI

11:15 – 11:30 – Oferta Natureef oraz dyskusja – Konrad Frontczak, Stowarzyszenie Natureef

Prelegenci:

Konrad Frontczak – project manager, doradca, współpracujący z inwestorami, startupami, małymi i dużymi przedsiębiorstwami z Polski oraz zagranicy, wspierając ich rozwój technologiczny, m.in. poprzez organizowanie finansowania publiczno-prywatnego. Od 15 lat ekspert oceniający Komisji Europejskiej, polskich ministerstw, agend rządowych oraz instytucji regionalnych. Właściciel oraz dyrektor w szeregu podmiotów nastawionych na prace B+R. 

Tomasz Urbanowicz – właściciel w firmie doradczej TEURI świadczącej usługi kompleksowego doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie tworzenia analiz strategicznych; specjalizuje się  w zakresie opracowywania projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie tematyki B+R, wdrożeniowej, cyfryzacji w tym przemysłu 4.0 oraz zagranicznej ekspansji; od 15 lat związany z tematyką finansowania projektów ze źródeł publicznych, w tym 12 lat na stanowisku dyrektora Toruńskiego Parku Technologicznego.

Kacper Gralik – doradca ds. pozyskiwania funduszy dla przedsiębiorców z sektora MŚP i rolników; absolwent prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownik firmy Centrum Rozwoju Kapitału; wspiera zarządzanie i rozlicza projekty dotowane na poziomie regionalnym, krajowym oraz bezpośrednio z Komisji Europejskiej z takich dziedzin jak bio-tech, energia odnawialna, rolnictwo, automatyzacja i robotyzacja procesów, renowacja zabytków. Zajmuje się także analizą i badaniem czystości patentowej innowacji.

Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja TUTAJ 
Webinarium jest bezpłatne dla członków Stowarzyszenia Natureef. Koszt uczestnictwa w wydarzeniu dla podmiotów spoza Natureef wynosi 300 zł. Po rejestracji do tych podmiotów zostanie wysłana faktura pro-forma, której opłacenie będzie warunkiem udziału w webinarium.
Serdecznie zapraszamy!

Newsletter Natureef

Chcesz być na bieżąco z nowościami z rynku?
Zapisz się do naszego newsletter’a i otrzymuj powiadomienia jako pierwszy w branży!

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Natureef, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 8513210132, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Jaśmina Solecka, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Malcare WordPress Security