Webinarium Natureef 18.05.2023

18 maja w godz. 9:00-11:00 zapraszamy na webinarium Natureef dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR proposal – proposal for Packaging and Packaging Waste Regulation) – wyzwania dla firm produkujących i używających opakowania.

Podczas webinarium radca prawny Ewa Badowska Domagała omówi projekt rozporządzenia. Następnie członkowie grupy legislacyjnej Natureef przedstawią swoje komentarze (perspektywa recyklerów, producentów żywności oraz producentów opakowań) w następujących obszarach:
1. Recyklingowalność opakowań
2. Zawartość materiałów i surowców z recyklingu w opakowaniach z tworzyw sztucznych
3. Kompostowalność niektórych opakowań
4. Zakaz wprowadzania niektórych opakowań
5. Minimalizacja wielkości opakowań
6. Ponowne użycie opakowań
7. Wymagania dotyczące etykiet

Rejestracja do wydarzenia tutaj:

Webinarium jest bezpłatne dla członków Stowarzyszenia Natureef. Koszt uczestnictwa w wydarzeniu dla podmiotów spoza Natureef wynosi 400 zł. Po rejestracji do tych podmiotów zostanie wysłana faktura pro-forma, której opłacenie będzie warunkiem udziału w webinarium.

Newsletter Natureef

Chcesz być na bieżąco z nowościami z rynku?
Zapisz się do naszego newsletter`a i otrzymuj powiadomienia jako pierwszy w branży!

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Natureef, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 8513210132, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Łukasz Kruszyński, e-mail: lkruszynski@natureef.pl, tel: 514449797
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Malcare WordPress Security