Zamknięty obieg odpadów etykietowych

Tarczyński S.A. to pierwsza firma spożywcza w Polsce, która zamknęła pętlę recyklingu, przystępując do programu RafCycle  – usługi recyklingu, zapewniającej nowe życie odpadom etykietowym. – To świetny przykład, jak wprowadzać w życie zasady gospodarki obiegu zamkniętego – komentuje Jaśmina Solecka, prezes stowarzyszenia Natureef, które zrzesza wiodących producentów żywności i opakowań.

Na opakowania produktów spożywczych często naklejane są etykiety – z informacją o producencie, składzie i terminie przydatności produktu do spożycia. W procesie aplikacji etykieta samoprzylepna poprzez rozdzielenie jej od podkładu nanoszona jest na gotowy produkt.  W rezultacie papierowy podkład pokryty cienką warstwą silikonu, staje się odpadem, który w większości przypadków nadaje się jedynie do wysłania do spalarni. W skali dużych firm ilość tego odpadu liczyć można w setkach ton rocznie.

Alternatywne rozwiązanie proponuje firma UPM Raflatac, potentat w dziedzinie produkcji materiałów samoprzylepnych. W ramach usługi RafCycle  odbiera ona od firm i przetwarza odpady etykietowe. Następnie poddaje je desilikonizacji i przetwarza na masę papierową, a następnie na papier. UPM Raflatac wykorzystuje rozległą sieć zbierania odpadów, aby ułatwić ekonomiczny recykling podkładów.

Na taki sposób zagospodarowania odpadów etykietowych zdecydowała się firma Tarczyński, wiodący producent z branży spożywczej w Polsce i firma zrzeszona w stowarzyszeniu Natureef. Jej współpraca z UPM Raflatac trwa od 2021 roku i wykracza poza sam odbiór podkładów. Oprócz przystąpienia do usługi RafCycle, firma Tarczyński dodatkowo wdrożyła koncepcję LabelLoop, która polega na gromadzeniu odpadów etykietowych, przekształcanych następnie we włókno, stanowiące surowiec do produkcji nowych podkładów dla etykiet z serii RAFNXT+.  W rezultacie pętla obiegu produktu została zamknięta.

– To doskonały przykład działań prośrodowiskowych, który jest zgodny z wizją naszego stowarzyszenia, w którym razem z firmami i naukowcami dążymy do tego, aby ograniczyć wytwarzanie odpadów opakowaniowych i żywnościowych, rozwijając łatwe do odzysku opakowania, której jednocześnie pozwalają zachować jakość produktu – komentuje Jaśmina Solecka, prezes stowarzyszenia Natureef.

W porównaniu ze standardowymi etykietami, RAFNXT+ wymagają mniej surowców do produkcji i generują mniej odpadów w ciągu całego cyklu eksploatacji. Ich odbiorcy otrzymują też naukowe dane na temat tego, jak ich wybór prowadzi do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Od momentu dołączenia Tarczyński S.A. do usługi RafCycle w kwietniu 2021 roku, udało się odzyskać odpady podkładowe, które w tradycyjnym modelu wymagałyby wycięcia blisko 2000 drzew. Uniknięto przy tym emisji 38 ton CO2 z paliw kopalnych. Dla porównania, taką ilość wygenerowałby samochód, który przejechał blisko 250 tys. km.

– Proces zamknięcia obiegu podkładów przebiegał bardzo płynnie i trwał zaledwie kilka miesięcy. Działania te nie spowodowały wzrostu wydatków ani dodatkowych kosztów po naszej stronie — ocenia Miłosz Dąbrowski, kierownik Działu Technologii Opakowań w firmie Tarczyński S.A.

Na zdjęciu: podkład etykietowy UPM Raflatac.
Fot. Materiały UPM Raflatac

Newsletter Natureef

Chcesz być na bieżąco z nowościami z rynku?
Zapisz się do naszego newsletter`a i otrzymuj powiadomienia jako pierwszy w branży!

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Natureef, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 8513210132, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Łukasz Kruszyński, e-mail: lkruszynski@natureef.pl, tel: 514449797
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;